REGÜLATÖR

Regülatör Nedir? Ne İşe Yarar?

Regülatör dilimize İngilizceden geçen bir kavramdır. Çok fazla sayıda araştırma yapılmasına rağmen çok fazla bilgi kaynağı da bulmak bizim için oldukça zordur. Burada aslında daha terimsel tanımından ziyade herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmak gerekirse regülatör belirlenmiş olan bir takım özellikleri koruma işlemine sahip olan cihazlara verilen isimdir demek doğru olacaktır. Regülatör o zaman cihazların içinde yer alan bir takım şeylerin cihazın zarar görmesinin önüne geçen faaliyetleri sürdürmeye çalışan cihazlardır. Bir makineyi örnek olarak alacak olursak her makinenin bir işlevi ve görevi bulunmaktadır. O zaman bu makinelerin yapacağı bir dizi ve değeri yönetme en önemlisi de sürdürme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bir cihazın ya da makinenin ölçülebilir özellikleri bulunmaktadır bunlara baktığımız zamanda da bu cihaz ve makineler belirtilen koşullar ve önceden ayarlanmış olan bir takım değerle ile yönetilmektedir. Veya bu makineler için daha öncesinde çözümlenmiş olan belirlenmiş olan bir düzenleme şeması olabilir bunun içerinde bir değişken de olabilir. O zaman genel anlamı ile bu belirttiğimiz tüm öğeleri düzenlemek veya kontrol etmek için oluşturulan kontrol ve cihaz grubu demek doğru olacaktır. Regülatörlere ve işlevlerine örnek verecek olursak:

 • Voltaj regülatörü: Burada bu regülatörün işlevini inceleyecek olursak bir dönüşüm voltaj oranını ayarlayabilen bir transformatör veya üreten bir elektrik devre olma ihtimali olabilmektedir.
 • Dalış regülatörü sabit bir düşük basınç regülatörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Regülatörler gazlardan sıvılara ışıktan elektriğe kadar her şeyi kontrol edecek şekilde tasarlanmaktadır. Burada bu ürünlerin ve cihazların çok fazla işlevi olduğunu bilmek fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda elektronik mekanik gibi düzenlemeler de yapılabilmektedir. Daha detaylı olarak örnek verecek olursak:

 • Elektronik regülatörleri bulunmaktadır. Bu regülatörlere bakacak olursak bunlar motorun hızını kontrol etmek isteyebilir. Kontrol için voltajın yüksekliğini ve düşüklüğünü ölçmektedir. Modern demiryolu setlerinde kullanılmaktadır.
 • Akışkan kontrol sistemlerinde kullanılan sistemler bulunmaktadır. Bunlar valfler gibi olan mekanik sistemledir.
 • Modern olan araçlar özellikle hız kontrolü üzerine düşünülerek yapılmıştır. Hızı kontrol altına almaya çalışmaktadır. Burada önemli olan nokta seyir halinde ilen elektromekanik kontrol sistemi yani regülatörü ile hızı kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.
 • Uçak ile alakalı olarak uçak motorunu da korumaktadır. Burada uçak motorunun sabit hız birimini motor hız birimini korumak için de pervaneye müdahale etmektedir. Pervane hatvesinde değişiklik yapmaktadır.

Regülatör Nedir? Nasıl Çalışır?

Regülatör sistemleri koruyan cihazlardır diyebiliriz. Basit bir elektronik alette de olabileceği gibi aynı zamanda kompleks yapıda olan elektrik ve elektronik aletlerinde de bunu bulmak mümkündür. Bu bir kontrol sistemidir. Makinenin beynidir demek oldukça doğru olacaktır. Regülatör alçak gerilim sistemlerinde -90V ve +50V aralığında enerjinin az veya çok gelmesi durumunda yükselteç olarak kullanılan tek sarımlı trafolara verilen isimlerdir. Burada özellikle Regülatörler ile alakalı bilmeniz gereken tek sarımlı trafolar olmasıdır. Burada tek sarımlı olması bize şu durumu ifade etmektedir. Burada trafoların giriş ve çıkış sargılarının oranıyla giriş ve çıkış voltajının ayarlandığı tek sarımlı trafo şeklinde tanımlamak doğru olacaktır. Regülatörlerin bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Bu çalışma prensibine bakmanız durumunda ise voltajın az olması ve çok olması durumu söz konusu olmaktadır. Voltajın az olması durumunda giriş sargısının çıkış sargısından daha fazla sarımlı olması ile voltajı düzenler. Giril voltajının ise yüksek olması durumunda ise giriş sargısının çıkış sargısından daha az sarımlı hale gelmesi ile voltajı düzenler.

Voltaj Yükseltici Olarak Bilinen Regülatör Sistemleri

Voltaj yüksekliği ve düşüklüğünü sağlamak üzere regülatör sistemleri ikiye ayrılmaktadır. Ki regülatör sistemlerinin en büyük amacı zaten voltajın yüksekliğini ve düşüklüğünü sağlamaktır. Voltaj yükseltici olarak bilinen regülatör sistemleri:

 • Servo Regülatör
 • Statik Regülatör
 • Mikro işlemcili Regülatör

Voltaj Regülatör İşlevleri Nelerdir?

 • Şebeke geriliminde bazen yükselme ve düşme gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu regülatörler şebekeden kaynaklanan düşme ve yükselmeleri önlemektedir.
 • Regülatörlerde fiziksel büyüklük özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere bakacak olursak gerilim, akım, frekans, hız ve basınç gibi olan fiziksel özellikleri sabit tutmaktadır.
 • Enerjinin farklı sebeplerden kaynaklı olarak değişkenlik gösterdiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Burada voltaj regülatörü direnç göstermektedir.
 • Voltaj regülatörü içerinde bulunan elektronik deve sayesinde voltajı düşürüp yükselmesine fayda sağlamaktadır.
 • Voltaj regülatörü cihazlarda oluşabilecek olan hasarların önüne geçmek ve sistemsel olarak oluşan durumları önlemeye çalışmaktadır.

Regülatör Ne İşe Yarar?

Regülatörün kullanım amaçları birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Trafo mesafelerinin uzak olduğu kırsal alanda ve organize sanayisi bölgelerinde ortak trafo kullanılması sebebi ile de kullanılmaktadır. Bu tip bölgelerde trafoya yakın olan yerlerde kademe ayarından dolayı daha yüksek voltaj alınır. Uzak olan yerlerde ise trafo bölgesinde daha az voltaj alınması gerekmektedir. Regülatör sistemleri tam da bu noktada işin içine girmektedir. Burada işte regülatör lokal olarak bir düzenleme yapmaktadır. Burada bu sistem bir makine ve cihazın beyni olarak düşünülmesi gerekli ve düzenlemeler de buna göre yapılmalıdır. Burada regülatör bireysel voltajın normal seviye de alınması ve de elektronik sistemlerin ihtiyacı duyduğu oranda voltaj almasına fayda sağlamaktadır. Burada regülatör ile alakalı olarak sadece aşırı gerilimi koruyucu veya aşırı gerilimi sönümlemeyecek olarak kabul etmek yanlış olacaktır. Regülatörü tek bu şekilde adlandırmak doğru değildir.

Regülatör düzensiz gelen şebeke enerjisine göre kendi bünyesinde düzenleme yaparak dengesizlikleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Regülatör kullanım alanları o kadar yaygındır ki sadece isim olarak çok terim gelmektedir. Günümüzde neredeyse her alanda kullanılmaktadır. Sanayilerde, hasta hanelerde allınıza gelecek olan birçok yerde bu ürünün kullanımını görmek mümkündür. Bu aslında kişinin kullandığı cihaz ya da makinenin daha dayanıklı olmasını ve daha kullanılabilir hale gelmesine fayda sağlamaktadır. Burada özellikle dikkat çekilmesi gereken konu yaşam için gerekli olan yerlerde bu gerilimi akımı düzene koyarak oluşabilecek olan olumsuz durumların önüne geçmektedir. Örnek olarak verecek olursak hastanelerde laboratuvarlarda çok fazla sayıda tıbbi cihaz kullanılmaktadır. Bu özellikle hastalar için bazıları çok fazla oranda hayati önem arz etmektedir. Buraya gelebilecek olan bir düşük ve yüksek voltaj cihaza zarar vermesinin yanında hastaya da yansıması yüksek oranda olabilmektedir.

Otomatik Voltaj Regülatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?

Otomatik voltaj regülatörü teknolojinin hayatımız ile iç içe olması ile birlikte daha da önem kazanmaktadır. Burada özellikle iki çeşidinin ve türünün olduğu bilinmektedir. Bunlara bakacak olursak statik ve mikro işlemci olarak ayrılmaktadır. Burada artık bu regülatör işinin manuel değil otomatik olarak düzenlenmesi mümkündür. Burada kendiniz almak için bir voltaj ayarlaması ve düzenlemesi yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Direk olarak otomatik olarak gerekli olan gerilim size verilecektir. Aşırı veya düşük gerilimler için otomatik düzenleme yapılmaktadır.

Regülatör Kullanım Alanları

Regülatör kullanım alanlarına baktığımız çok fazla alanda kullanıldığını görmek mümkündür. İsim olarak her ne kadar yabancı gibi gelse de neredeyse herkesin farkında bile olmadığı alanlarda kullanımı oldukça yaygındır. Burada şebekeden gelen gerili dengelemek ve oluşabilecek olan maddi ve manevi durumların önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Regülatör kullanım alanları:

 • Ağaç İşleme Makineleri
 • Ambalaj Makineleri
 • Asansörler
 • Aydınlatma Üniteleri
 • Bilgisayar Sistemleri
 • CNC Tezgâhları
 • Denizcilik Ekipmanları
 • Deri İşleme Cihazları
 • Dişçilik Ekipmanları
 • Elektrikli Ev Aletleri
 • Enjeksiyon Makineleri
 • Fotoğraf Baskı Makineleri
 • Hırsız alarm Sistemleri
 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 • Kartlı Geçiş Sistemleri
 • Kesintisiz Güç Kaynakları
 • Klimalar
 • Kombiler
 • Kuyumculuk Cihazları
 • Laboratuvar Cihazları
 • Lazer Cihazlar
 • Market Ekipmanları
 • Matbaa Makineleri
 • Motorlu Kepenkler
 • Motorlu Makineler
 • Otomasyon Ekipmanları
 • Personel Devam Kontrol Sistemleri
 • Radyo Vericileri
 • Tasarım Makineleri
 • Teknik Cihazlar
 • Tekstil Makineleri
 • Telefon Santralleri
 • Telekomünikasyon Cihazları
 • Televizyon Vericileri
 • Tıbbi Cihazlar
 • Yangın Güvenlik Sistemleri

Yukarıda sayılan makine ve sistemlere ekleme yapmak da mümkün ama genel anlamında yaygın olarak kullanılan sistemler yukarıda sayılmıştır. Birçok kişi evinde ve işyerinde bu sistemleri kullanmaktadır. Bu sistemlerde oluşabilecek olan gerilim kaynaklı sebeplerin önüne geçilmesi bizim için çok önemlidir. Burada oluşan yüksek ve alçak basın gerilimini dengeye getirecek ve düzenleme yapacak olan regülatör olarak tanımlanmaktadır.

Voltaj Regülatörü Nerede Kullanılır Ve Voltaj Regülatörü Kullanmak Neden Önemlidir?

Voltaj regülatörü kavramına girmeden önce voltaj ne demektir. Voltajın yüksek ve düşük gelmesi ne tür sıkıntılar doğurmaktadır. Bunu açıklamak isteriz. Voltajı anlatmak için birkaç örnek ile gitmek gerekirse bir su borusunun içerinden akan bir suyu hayal ediniz işte elektrik akımı dediğimiz de elektronların hareketi de aynı bu şekilde olmaktadır. Borudan akan sudur. Buna karşılık olarak iletkenden akan da elektronlardır. Burada bu su akıyorsa bir basınca ihtiyacı var diyebiliriz değil mi işte elektrik akımının da iletilmesi için mutlaka bir kuvvete ihtiyacı vardır. Bir kuvvet olmadığı takdirde serbest elektron akımı akamaz o zaman onu hareket ettirecek bir kuvvete ihtiyacı bulunmaktadır. İşte elektriği harekete geçiren akmasını sağlayan bu akıma voltaj ismi verilmektedir.

Voltaj yüksekliği olarak 50 V yukarısı olarak değerlendirilmektedir. Bu değerin insan vücudu ile teması kalp krizine yol açabilmektedir. Elektrik akımın yüksek gelmesi aynı zamanda evde kullanılan veya işyerlerinde kullanılan elektronik cihazların zarar görmesine ve yanmasına sebep olabilmektedir. Bu anlamda da hem iş yerleri için hem de evler için kullanacağınız regülatörler bulunmaktadır.

Voltaj düşüklüğü genel olarak cihazın asar görmesine sebep olmaz ama daha yüksek bir çaba harcar cihaz çalışabilmek adına bu anlamda düşük veya yüksek voltaj fark etmez dengede tutulması gerekmektedir. Bunun içinde kişinin ihtiyaçlarına uygun olan bir regülatör kullanması gerekmektedir. Özellikle gerilimi belli seviyede tutmak gereklidir. Bunun için de voltaj regülatörü kullanmak gereklidir. Voltaj regülatörü ile alakalı olarak en önemli sebep birçok elektrik ve elektronik olan cihaz gerilimde olan değişimlere direnç gösteremez. Farklı seviyede gerilimler cihazlar gitmeye başlar burada cihazın yüksek ve düşük gerilime maruz kalmaması açısından regülatör kullanımı çok önemlidir. Voltaj regülatörü kullanımı neredeyse tüm elektrik ve elektronik cihazlar için kullanılmaktadır.

Regülatör seçimi nasıl yapılır?

Regülatör seçimi, sisteminizin tek fazlı veya üç fazlı olmasına göre uzmanlar eşliğinde yapılır. Voltaj ayarını yapmak istediğiniz sistem için belirlenen watt değerini VA değerine dönüştürüp, uygun olan tip size tavsiye edilir. Bu anlamda birçok firma bulunmaktadır. Size yardımcı olacak olan bir firma ile çalışmak işinize uygun olan ürünü almanıza fayda sağlayacaktır. Burada önemli olan noktalara bakacak olursak neye ihtiyacınız olduğu ve işinizi nasıl bir regülatörün göreceği önem arz etmektedir. Öncelikli olarak tavsiye ettiğimiz redsanstore.com sitesini ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir